Büyük Görev, Büyük Sevgi

On bir öğrenci Celile’ye, İsa’nın kendilerine bildirdiği dağa gittiler. İsa’yı gördükleri zaman O’na tapındılar. Ama bazıları kuşku içindeydi. İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: “Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin; size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin.…

Epifanya’yı Kutluyoruz

Kilise’de bugün Rab’bimiz İsa Mesih’in Epifanya’sını kutluyoruz. Epifanya bayramı belli bir olayı temel almaz; Beytlehem’de doğan bir çocuğun dünya tarafından Tanrı olarak tanındığı fikri ve gerçeğine odaklanır. Nitekim de Epifanya kelimesi “vahiy” veya “bir gerçeğin açığa çıkarılması” anlamlarına gelir. Tanrı insan bedenini alır ve Epifanya’da İsa Mesih Tanrı olarak kabul edilir. Üçlü birliğin açığa çıkması(Vaftizinde…