06 Aralık 2023

Sevgili Tanrımız. Biz günahımızla sana gelemezken, sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz, Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.