Antakyalı İgnatius’u Anıyoruz

Din adamı ve aynı zamanda şehitlerden biri olan Anyakyalı İgnatius’u anıyor bugün kilise. Antakya kilisesinin önderiyken İmparator Trajan devrinin(98-117 M.S) sonlarına doğru ikinci yüzyılın başlarında tutuklanmıştı İgnatius. Roma’ya götürülerek vahşi hayvanların önüne atılmıştı. Roma yolundayken birçoklarına mektuplar yazarak onları yanlış öğretilere karşı uyarmış ve Mesih’in hem insan hem Tanrı olduğu vurgusunu yapmıştır. Aynı şekilde İsa…