Antakyalı İgnatius’u Anıyoruz

Din adamı ve aynı zamanda şehitlerden biri olan Anyakyalı İgnatius’u anıyor bugün kilise. Antakya kilisesinin önderiyken İmparator Trajan devrinin(98-117 M.S) sonlarına doğru ikinci yüzyılın başlarında tutuklanmıştı İgnatius. Roma’ya götürülerek vahşi hayvanların önüne atılmıştı. Roma yolundayken birçoklarına mektuplar yazarak onları yanlış öğretilere karşı uyarmış ve Mesih’in hem insan hem Tanrı olduğu vurgusunu yapmıştır. Aynı şekilde İsa Mesih’in Rab’bin Sofrası alırken fiziksel varlığını da gözardı etmemelerini istemiştir. Kaynaklara göre İgnatius Mesih odaklı, şehadete yürürken bile metanetini korumuş ve hayatı boyunca yanlış öğretilere karşı savaşmıştır.”

Dua Edelim: “Sonsuz Tanrı, bizlere göndermiş olduğun hizmetkârın ve şehidin Antakyalı İgnatius için sana şükrediyoruz. Kendisini vahşi hayvanların dişleri arasında öğütülecek tahıl olarak kullandı böylece size saf fedakârlık ekmeğini sunabilsin. Her ne kadar layığıyla yapamasak da senin yolunda verdiğimiz bütün gayretleri kabul et. Kutsal Ruh ve seninle sonsuza dek yaşayan ve hüküm süren saf ve temiz kurban sunun İsa Mesih’in hatrına bizleri bağışla, O’nun zaferinden bize de pay ver” Âmin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta
Yorumlar