Aramatyalı Yusuf’u Anıyoruz

Kilisede bugün dört müjde metninde de ismi geçen Aramatya’lı Yusuf anılıyor. İsa Mesih’in çarmıha gerildiği alana yakın bir yerde kendi kabrini satın alabilecek kadar varlıklı biri anlaşılan. Sanhedrin’in(Yahudi mahkemesi) saygı duyulan bir üyesi olmasına rağmen çarmıha gerilip öldürülmesinden sonra korkmadan çekinmeden Pontius Pilatus’a giderek İsa Mesih’in bedenini istemiştir. Nikodim ile beraber Mesih’in bedenini çarmıhın üzerinden…