Aramatyalı Yusuf’u Anıyoruz

Kilisede bugün dört müjde metninde de ismi geçen Aramatya’lı Yusuf anılıyor. İsa Mesih’in çarmıha gerildiği alana yakın bir yerde kendi kabrini satın alabilecek kadar varlıklı biri anlaşılan. Sanhedrin’in(Yahudi mahkemesi) saygı duyulan bir üyesi olmasına rağmen çarmıha gerilip öldürülmesinden sonra korkmadan çekinmeden Pontius Pilatus’a giderek İsa Mesih’in bedenini istemiştir. Nikodim ile beraber Mesih’in bedenini çarmıhın üzerinden alarak kendine ait mezarına götürdü. Toplum önünde İsa’ya olan bağlılıkları onu terk eden öğrencilerininkine kıyasla çok farklıydı.

Dua Edelim: “Şefkatli Tanrı’m, kulun Aramatya’lı Yusuf Rab’bimiz İsa Mesih’in bedenini Tanrı korkusu ve saygıyla birlikte diriliş için hazırlamak üzere kendisine ait mezar yerine götürdü. Yusuf’un iyi bir örnek olmasını sağlayarak bizlere de lütfundan bahşederek İsa Mesih’e cesaretle hizmet etmemizi sağla; tek Tanrı’da Kutsal Ruh ve seninle sonsuza dek yaşayan ve hüküm süren oğlun İsa Mesih’in aracılığıyla” Âmin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta
Yorumlar