Augsburg İnanç Bildirgesi’nin Takdimini Anıyoruz

Kilisede bugün Augsburg İnanç Bildirgesi’nin Kutsal Roma İmparatoru 5. Karl’a takdim edilişi anılır. Bu bildirge Filip Melankton tarafından yazılmış olup Martin Luther temelli reformcuların inançlarını ve uygulamalarını anlatır. Birçok Alman prensi de iman ikrarları olarak bunu kabul ederek altına imza attı. 25 Haziran 1530’da Kutsal Roma İmparatoru’na Augusburg’da sunulmak üzere toplanıldı. Almanca olduğundan dolayı insanların…