Augsburg İnanç Bildirgesi’nin Takdimini Anıyoruz

Kilisede bugün Augsburg İnanç Bildirgesi’nin Kutsal Roma İmparatoru 5. Karl’a takdim edilişi anılır. Bu bildirge Filip Melankton tarafından yazılmış olup Martin Luther temelli reformcuların inançlarını ve uygulamalarını anlatır. Birçok Alman prensi de iman ikrarları olarak bunu kabul ederek altına imza attı. 25 Haziran 1530’da Kutsal Roma İmparatoru’na Augusburg’da sunulmak üzere toplanıldı. Almanca olduğundan dolayı insanların anlayabileceği bir şekildeydi. Yine de bunun yanında Latin tercüme de konuldu kısmi olarak. Fakat üzerinden daha birkaç hafta geçmeden Katolik otorite tarafından reddedildi. Melankton 1531’de Augsburg İnanç Bildirgesi’ni savunarak Katolik yetkililere karşı apoloji yapmıştır. Augusburg bildirgesinin 1530’daki ilk versiyonuyla birlikte Apoloji Concord kitabına 1580’de dahil edilmiştir. Bu önemli belge Melankton ve prensler gibi niceleri tarafından savunulmuş, hepsi papa ve 5. Karl’a inanç Augsburg inanç bildirgesi içindeki doğru imanın yayılması ve müjdenin duyurulması için ölüme hazır olduklarını beyan etmiştir.

Dua Edelim: “Göksel Baba, RAB Tanrı, elçisel kilisenin öğretilerini koruyarak doğru imanın ışıklarının Augsburg Bildirgesi aracılığıyla dört bir yana saçılmasını sağladın. Doğru öğretinin ışıklarını dört bir yana yay ki senin doğruluğuna dayanarak sonsuz yaşama doğru yürüyebilelim; tek Tanrı’da Kutsal Ruh ve seninle sonsuza dek yaşayan ve hüküm süren oğlun İsa Mesih’in adıyla” Âmin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta
Yorumlar