Aziz Agustin’i Anıyoruz

Kilisede bugün pastör ve teolog olan Aziz Agustin anılır. Kendisi M.S 354 yılında doğmuş olup hayatının ilk zamanları ahlaki çöküşün zirve yaptığı bir döneme denk gelmiş, gayri-meşru bir çocuk edinmişti. Annesi Monika’nın duaları ve Milano piskoposu Ambrose’nin vaazları aracılığıyla Tanrı onu oğlu İsa Mesih’e getirdi. Hristiyan olduktan sonra Ortodoks inancın en ateşli savunucularından biri haline…