Aziz Agustin’i Anıyoruz

Kilisede bugün pastör ve teolog olan Aziz Agustin anılır. Kendisi M.S 354 yılında doğmuş olup hayatının ilk zamanları ahlaki çöküşün zirve yaptığı bir döneme denk gelmiş, gayri-meşru bir çocuk edinmişti. Annesi Monika’nın duaları ve Milano piskoposu Ambrose’nin vaazları aracılığıyla Tanrı onu oğlu İsa Mesih’e getirdi. Hristiyan olduktan sonra Ortodoks inancın en ateşli savunucularından biri haline geldi. 395 yılında Kuzey Afrika’da Hippo şehrinin piskoposu olmuş, 430’da ölene kadar devam etmiştir. “İtiraflar” gibi birçok eser bırakmıştır insanlara. Latin kilise babalarının en büyüklerinden biri olup Luteryenlik de dâhil Batı Hristiyanlığının oluşumuna büyük katkılar sağlamıştır.

Dua Edelim: “RAB Tanrı, zihinlerin ışığı seni tanır, ruhların canı seni sever, kalplerin gücü sana hizmet eder. Hizmetkârın Agustin’i örnek alarak seni sevelim ve bu sevginin bir getirisi olarak sana hizmet edelim; tek Tanrı’da Kutsal Ruh ve seninle sonsuza dek yaşayan ve hüküm süren oğlun İsa Mesih’in aracılığıyla” Âmin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta
Yorumlar