Aziz Andreas’ı Anıyoruz

Kilisede bugün Aziz Andreas’ı anıyoruz. Kendisi Simun Petrus’un kardeşi olup Celile bölgesinin Beytsayda kentinde doğmuştur. Öncelikle Vaftizci Yahya’yı takip etmesine karşın İsa Mesih’in öğrencisi olmuştur. Simun’u Mesih’e tanıtmış, hem evde hem dışarıda görev yapmış ilk müjdeci olarak kabul görür (Yuhanna 12:20-22). X şeklindeki bir çarmıhta şehit edildiği anlatılır. “M.S 357 yılında bedeninin İstanbul’daki Kutsal Havariler…