Aziz Andreas’ı Anıyoruz

Kilisede bugün Aziz Andreas’ı anıyoruz. Kendisi Simun Petrus’un kardeşi olup Celile bölgesinin Beytsayda kentinde doğmuştur. Öncelikle Vaftizci Yahya’yı takip etmesine karşın İsa Mesih’in öğrencisi olmuştur. Simun’u Mesih’e tanıtmış, hem evde hem dışarıda görev yapmış ilk müjdeci olarak kabul görür (Yuhanna 12:20-22). X şeklindeki bir çarmıhta şehit edildiği anlatılır. “M.S 357 yılında bedeninin İstanbul’daki Kutsal Havariler Kilisesi’ne götürüldüğü ve arından Amalfi Katedrali’ne(İtalya) götürüldüğü söylenir.” (969) İlk Advent Pazarı Aziz Andreas gününe en yakın gündür.

Dua Edelim: “Yüce Tanrı’m, lütfuna erişen Andreas oğlunun çağrısına uyarak O’nun bir öğrencisi oldu. Bizlerin de hem ruhta hem gerçeklikte Kutsal Ruh ve seninle sonsuza dek yaşayan ve hüküm süren oğlun İsa Mesih’e uymasını sağla.” Âmin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta
Yorumlar