Aziz Bartalmay’ı Anıyoruz

Kilisede bugün İsa Mesih tarafından çağrılan ilk öğrencilerden biri olan Aziz Bartalmay veya diğer ismiyle Yuhanna kısmında bahsedilen Mesih’in ilk mucizesini gerçekleştirdiği yer olan Kana kasabasından olan Natanel anılır. Filipus tarafından davet edilerek Nasıra’lı İsa ile tanışmıştır. Nasıra Celile bölgesinde olduğu için inanmakta zorluk çekmişti Bartalmay, Filipus Mesih’i bulduğunu söylediği zaman. Rabbî, sen Tanrı’nın Oğlu’sun,…