Aziz Bartalmay’ı Anıyoruz

Kilisede bugün İsa Mesih tarafından çağrılan ilk öğrencilerden biri olan Aziz Bartalmay veya diğer ismiyle Yuhanna kısmında bahsedilen Mesih’in ilk mucizesini gerçekleştirdiği yer olan Kana kasabasından olan Natanel anılır. Filipus tarafından davet edilerek Nasıra’lı İsa ile tanışmıştır. Nasıra Celile bölgesinde olduğu için inanmakta zorluk çekmişti Bartalmay, Filipus Mesih’i bulduğunu söylediği zaman. Rabbî, sen Tanrı’nın Oğlu’sun, sen İsrail’in Kralı’sın!” (Yuhanna 1:49) İmanlı bir takipçi olmakla beraber İsa Mesih göklere alınana kadar imanına sadık kaldı. İlk kilise babalarına göre müjdeyi duyurmak için derisi yüzülerek şehit edileceği Ermenistan’a gitmiştir.

Dua Edelim: “Yüce Tanrı’mız, oğlun İsa Mesih Bartalmay’ı seçerek müjdeyi duyurmasını sağladı. Kilisene, Batalmay’ın inandığı ve uğruna öldüğü şeyleri sevme ve öğretme lütfunu bahşet; tek Tanrı’da Kutsal Ruh ve seninle sonsuza dek yaşayan ve hüküm süren oğlun İsa Mesih’in aracılığıyla.” Âmin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta
Yorumlar