Aziz Filipus Ve Aziz Yakup’u Anıyoruz

Kilisede bugün Aziz Filipus ve Aziz Yakup günüdür. Filipus Celile’li biri olup Petrus ve Andreas’tan sonra İsa Mesih tarafından çağrılan ilk havarilerden biridir. Natanel’i İsa Mesih’e getirmiştir.(Yuhanna 1:43-51) Aziz Yuhanna’nın yazdığı İncil kısmında İsa Mesih’in 5,000 kişiyi doyurmak için gereken ekmeğin nasıl bulunacağını Filipus’a sorduğu anlatılır. Perşembe günü son akşam yemeğinde Petrus O’na kendisine ve…