Aziz İrene’yi Anıyoruz

Kilisede bugün Roma’da okuduktan sonra Lyon, Fransa’da pastörlük etmiş olan M.S 130 Smyrna(modern Türkiye’de İzmir) doğumlu Aziz İrene’yi anıyoruz. Kendisi daha sonraları piskoposluğa yükselmiştir. M.S 177 yılında kendisi uzaktayken Lyon’daki Hristiyanlar ciddi işkencelere maruz kalmış ve başlarındaki piskopos şehit edilmişti. İrene dönüşü üzere piskopos yapıldı. Yazılarıyla, özellikle de Gnostik olarak anılan heretikleri eleştirenleriyle, Hristiyanlığa birçok…