Aziz İrene’yi Anıyoruz

Kilisede bugün Roma’da okuduktan sonra Lyon, Fransa’da pastörlük etmiş olan M.S 130 Smyrna(modern Türkiye’de İzmir) doğumlu Aziz İrene’yi anıyoruz. Kendisi daha sonraları piskoposluğa yükselmiştir. M.S 177 yılında kendisi uzaktayken Lyon’daki Hristiyanlar ciddi işkencelere maruz kalmış ve başlarındaki piskopos şehit edilmişti. İrene dönüşü üzere piskopos yapıldı. Yazılarıyla, özellikle de Gnostik olarak anılan heretikleri eleştirenleriyle, Hristiyanlığa birçok katkısı oldu. Yaratılanları kötü görürdü Gnostikler. Buna karşılık İrene Kutsal Kitap’taki tüm öğretileri onaylayarak yaratılanların insan bedeni alarak dünyaya gelen Tanrı’nın oğlu tarafından günahın esaretinden kurtulduğunu belirtti. M.S 200 civarında hayata gözlerini yumdu.

Dua Edelim: “Yüce Tanrı, hizmetkârın İrene’yi birçok yanlış öğretiye karşı gerçeği itiraf etme gücüyle onurlandırdın. Merhametinle, doğru imanımıza sadık kalmamızı sağla ki sonsuz hayata giden yolda esenlikle yürüyebilelim; tek Tanrı’da Kutsal Ruh ve seninle sonsuza dek yaşayan ve hüküm süren oğlun İsa Mesih’in adıyla” Âmin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta
Yorumlar