Aziz Klement’i Anıyoruz

Kilisede bugün pastör olan Roma’lı Aziz Klement’i anıyoruz. Mesih’ten hemen sonra, ilk yüzyılda M.S 35-100 arasında yaşamıştır. İsa Mesih’i ibadetlerde ve vaazlarda her zaman kilisenin odak noktası yapmasıyla bilinir. Bütün pastörleri ve imanlıları da Mesih’in ölümü ve dirilişine odaklanmaya davet eder. Aynı zamanda “birinci ve ikinci yüzyıllar arasında kilisenin yönetim otoritesine elçisel düzeni getirmiştir” Klement…