Aziz Klement’i Anıyoruz

Kilisede bugün pastör olan Roma’lı Aziz Klement’i anıyoruz. Mesih’ten hemen sonra, ilk yüzyılda M.S 35-100 arasında yaşamıştır. İsa Mesih’i ibadetlerde ve vaazlarda her zaman kilisenin odak noktası yapmasıyla bilinir. Bütün pastörleri ve imanlıları da Mesih’in ölümü ve dirilişine odaklanmaya davet eder. Aynı zamanda “birinci ve ikinci yüzyıllar arasında kilisenin yönetim otoritesine elçisel düzeni getirmiştir” Klement boğularak şehit edilmiştir. “Klement Tanrı’nın halkına yaşadığı dönem hizmet etmiş, elçilerin ve peygamberlerin üzerine kurulu kilisenin gelişmesini sağlayarak diğer nesillere de hizmette bulunmuştur. Köşetaşını sadece İsa Mesih olarak kabul etmiştir ve Tanrı halkına tıpkı Mesih’in gösterdiği gibi bir sevgi göstermiştir.” (944)

Dua Edelim: “Yüce RAB, Korint Kilisesi’ne hizmete çağrılan hizmetkârın Klement, Korint’i tövbekârlığa davet ederek İsa Mesih’in sevgisiyle imanda birleştirmiştir herkesi. Kilisenin de senin doğruluğuna Kutsal Ruh aracılığıyla tutunmasını sağla ve Kutsal Ruh ve seninle birlikte sonsuza dek yaşayan ve hüküm süren Rab’bimiz İsa Mesih gelene kadar ona layık kıl bizleri. Âmin.”

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta
Yorumlar