Aziz Markos’u Anıyoruz

Kilisede bugün İncil metinlerinin ikinci kısmının yazarı Aziz Markos’u anıyoruz. İlk dönem kilise babalarına göre Markos bu bölümleri Roma’daki Hristiyanların söylemesi üzerine kaleme almıştı. Markos Yeruşalim’in yerlilerindendi aynı zamanda. Annesi Meryem’in evi, Yeruşalim’deki kilisenin merkezini oluşturuyordu. (Elçilerin İşleri 12:12) Pavlus ve Barnaba’ya müjde için koyuldukları ilk yolculukta bir yere kadar eşlik etmişti fakat belirli bir…