Aziz Mattiya’yı Anıyoruz

Kilisede bugün 12 Elçiden biri olan Aziz Mattiya anılıyor. Luka10:1-20 arasında bahsedilen İsa Mesih tarafından gönderilen 72 kişiden birinin de o olduğunu söyler erken dönem kilise babaları. İsa Mesih’in göklere yükselişinden sonra Yahuda’nın ihaneti ve ardından intiharından dolayı boş kalan yeri doldurmak üzere kura ile Mattiya seçildi. Akademisyenlerin söylediklerine göre ya Ermenistan’a ya da Etiyopya’ya…