Aziz Patrick’i Anıyoruz

Kilisede bugün İrlanda’da müjdecilik yapmış Aziz Patrick anılıyor. Böyle bilinen ve çok sevilen bir azizi işleriyle ve yaptıklarıyla anmak ne kadar güzel. Kendisi M.S 389’da Hristiyan bir ailede bugünkü Britanya adası sınırlarında dünyaya gelmiştir. Daha ergenliğine basmamıştı ki yağmacılar tarafından zorla İrlanda’ya kaçırılarak çobanlık yapmaya zorlanmıştı. Altı yıl sonra kaçmayı başarmış ve ardından Fransa’ya giderek…