Aziz Pavlus’un Hristiyan Oluşunu Anıyoruz

Kilisede bugün Aziz Pavlus’un Hristiyan olması anılır. Daha önceleri Tarsus’lu Şaul olarak bilinirdi. Hristiyanlar’ı yakalar, işkenceye tabi tutar, ardından da Yeruşalim’deki Yahudi mahkemelerinin önüne çıkarırdı. İlk dönem Hristiyanları arasında adı korkuyla anılırdı. Birgün Şam’a doğru giderken bir görü vasıtasıyla İsa Mesih ona görünmüş, ışıktan dolayı geçici körlüğe yakalanmıştı. Sonra Hananya adında bir hizmetkâr, Tanrı tarafından…