Aziz Pavlus’un Hristiyan Oluşunu Anıyoruz

Kilisede bugün Aziz Pavlus’un Hristiyan olması anılır. Daha önceleri Tarsus’lu Şaul olarak bilinirdi. Hristiyanlar’ı yakalar, işkenceye tabi tutar, ardından da Yeruşalim’deki Yahudi mahkemelerinin önüne çıkarırdı. İlk dönem Hristiyanları arasında adı korkuyla anılırdı. Birgün Şam’a doğru giderken bir görü vasıtasıyla İsa Mesih ona görünmüş, ışıktan dolayı geçici körlüğe yakalanmıştı. Sonra Hananya adında bir hizmetkâr, Tanrı tarafından kiliseye hizmet etsin diye Pavlus’un gözlerinin açılması için görevlendirildi. Pavlus’un iyileştirdi, vaftiz etti ve yeniden isim verdi ona. Pavlus Yahudi olmayanlara için harika hizmetler gerçekleştirdi.

Dua Edelim: “Evrenin Kralı, kiliseye eziyet çektiren birinin kalbini değiştirerek müjdenin ışığını bütün dünyaya yaymasını sağladın.  Senin müjdenin ışığında sevinç duymamızı ve Pavlus adlı elçini örnek alarak dünyanın sonuna kadar senin sözünü yaymamızı sağla; tek Tanrı’da Kutsal Ruh ve seninle sonsuza dek yaşayan ve hüküm süren oğlun İsa Mesih’in adıyla” Amin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta
Yorumlar