Aziz Petrus’un İmanını Anıyoruz

Kilisede bugün Aziz Petrus’un kendi kalbinden değil de Tanrı’sal bir ilhamdan gelen beyanını anımsıyoruz. Petrus Matta 16’da İsa’nın “yaşayan Tanrı’nın oğlu Mesih olduğunu” beyan etmesi üzerine Mesih’ten “Sen Petrus’sun ve ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım” cevabını almıştır. Eski Antlaşma’daki kilisenin İbrahim kayasının üzerinde kurulu olduğu gibi Yeni Antlaşma’nın kilisesi de Petrus kayası üzerine kurulmuştur(Yeşaya…