Aziz Petrus’un İmanını Anıyoruz

Kilisede bugün Aziz Petrus’un kendi kalbinden değil de Tanrı’sal bir ilhamdan gelen beyanını anımsıyoruz. Petrus Matta 16’da İsa’nın “yaşayan Tanrı’nın oğlu Mesih olduğunu” beyan etmesi üzerine Mesih’ten “Sen Petrus’sun ve ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım” cevabını almıştır. Eski Antlaşma’daki kilisenin İbrahim kayasının üzerinde kurulu olduğu gibi Yeni Antlaşma’nın kilisesi de Petrus kayası üzerine kurulmuştur(Yeşaya 51:1-2). Petrus’un İsa’nın Mesih olduğunu beyan edişi kilisenin üzerine kurulacağı kaya olmakla beraber diğer elçiler ve peygamberler de temelini atıyorlar kilisenin. Köşetaşı da İsa Mesih oluyor. Elçisel anahtar Petrus’a verildikten sonra Mesih’in Tanrılığını duyurma ve sakramentlerini dağıtma işi nesilden nesile elçiler aracılığıyla geçmiştir. Bu yüzden Petrus’un açıklaması kilisenin temelini oluşturup gelmiş geçmiş bütün elçilere tanıklık bırakmıştır. Kilise bundan dolayı Tanrı’nın doğruluğunu ve öğretisini koruyan Aziz Petrus’u ve diğer elçileri bize verdiğinden dolayı Tanrı’ya şükreder.

Dua Edelim: “Yüce RAB’bimiz, sen Petrus’un kalbine nüfuz ederek oğlun İsa’nın Mesih olduğunu anlamasını sağladın. Bu bilginin ışığında imanımızı güçlendir ki Mesih’ten başka hiç kimsede kurtuluşun olmadığını sevinçle haykıralım; tek Tanrı’da Kutsal Ruh ve seninle sonsuza dek yaşayan ve hüküm süren oğlun İsa Mesih’in adıyla” Amin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta
Yorumlar