Aziz Stefanos’u Anıyoruz

Kilisede bugün şehit olan Aziz Stefanos’u anıyoruz. Kendisi Elçilerin İşleri bölümünde de okuyabileceğimiz gibi kilise tarafından atanan ilk yedi diyakondan biridir. Yeruşalim gibi Hristiyan komünitesinin hızla büyümekte olduğu bir yerde Mesih’in öğrencileri Tanrı sözüne ve sakramentlere zamanlarını ayırabilsinler diye Aziz Stefanos ve diğer diyakonlar fakirlere yardım etmişler, hayır işleriyle vakit harcamışlardır. Diyakonların da vaaz vermek…