Aziz Stefanos’u Anıyoruz

Kilisede bugün şehit olan Aziz Stefanos’u anıyoruz. Kendisi Elçilerin İşleri bölümünde de okuyabileceğimiz gibi kilise tarafından atanan ilk yedi diyakondan biridir. Yeruşalim gibi Hristiyan komünitesinin hızla büyümekte olduğu bir yerde Mesih’in öğrencileri Tanrı sözüne ve sakramentlere zamanlarını ayırabilsinler diye Aziz Stefanos ve diğer diyakonlar fakirlere yardım etmişler, hayır işleriyle vakit harcamışlardır. Diyakonların da vaaz vermek ve öğretime katkı sağlamak gibi görevleri vardı elbet. Stefanos, Musa’ya küfretti şeklinde bir iftiraya uğramış, Sanhedrin(Yahudi Mahkemesi) önüne çıkarılmıştır. İmanını insanların önünde beyan ederek Yahudileri inançsızlıklarından dolayı azarlaması sonunu hazırladı. Aziz Stefanos taşlanırken bile onu taşlayanlar için tıpkı kurtarıcımız ve Rab’bimiz İsa Mesih gibi dua ediyordu.

Dua Edelim: “Göksel Baba, İsa Mesih için acı çektiğimiz zamanlar ilk şehit Aziz Stefanos’u takip etmemizi sağla ki bizim için eziyet çekerek çarmıha gerilen asıl kişiye odaklanıp bize yanlış yapanlara dua edebilelim; tek Tanrı’da Kutsal Ruh ve seninle sonsuza dek yaşayan ve hüküm süren oğlun İsa Mesih’in adıyla” Amin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta
Yorumlar