Aziz Titus’u Anıyoruz

Titus Grek kökenli bir imanlı, aynı zamanda Pavlus’un arkadaşıydı. Büyük ihtimalle Antakya’nın yerlilerinden olup Pavlus ve Barbaba’nın kıtlık zamanı imanlılara yardım etmek için Yeruşalim’e doğru koyuldukları yolculukta yanlarında olmuştu (Elçilerin İşleri 11:29-30). Titus aynı zamanda Pavlus’un üçüncü müjde yolculuğunda da yanında olmuş, Pavlus’la Korintlileri uzlaştırmıştı. (2.Korintliler 8:3-6) Titus’u Girit’te bırakarak Dalmaçya’ya geçti Pavlus. Kilise tarihine…