Aziz Titus’u Anıyoruz

Titus Grek kökenli bir imanlı, aynı zamanda Pavlus’un arkadaşıydı. Büyük ihtimalle Antakya’nın yerlilerinden olup Pavlus ve Barbaba’nın kıtlık zamanı imanlılara yardım etmek için Yeruşalim’e doğru koyuldukları yolculukta yanlarında olmuştu (Elçilerin İşleri 11:29-30). Titus aynı zamanda Pavlus’un üçüncü müjde yolculuğunda da yanında olmuş, Pavlus’la Korintlileri uzlaştırmıştı. (2.Korintliler 8:3-6) Titus’u Girit’te bırakarak Dalmaçya’ya geçti Pavlus. Kilise tarihine göre M.S 96’ya kadar ölene dek Girit’te başpiskopos olarak hizmet etti.

Dua Edelim: “Yüce Tanrı’mız, Titus’u öğretmen ve pastör olarak atadın. Bütün halkının gayret ve özveriyle senin sözünü yaymasını sağla ki tek Tanrı’da Kutsal Ruh ve seninle sonsuza dek yaşayan ve hüküm süren oğlun, kurtarıcımız ve Rab’bimiz İsa Mesih’in sonsuz nimetlerinin neler olduğunu görsün” Amin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta
Yorumlar