Aziz Tomas’ı Anıyoruz

Kilisede bugün İsa Mesih’in 12 takipçisinden biri olan Aziz Tomas’ı anıyoruz. İncil’in bütün kısımları ondan bahsetmesiyle birlikte Yuhanna onu “ikiz” diye adlandırır. Tomas, İsa Mesih dirilişinden bir hafta sonra dirildiğini kendisine kanıtladıktan sonra Mesih’e inandığı için kuşkuculuğuyla bilinir. Ardından Tomas “Rab’bim, Tanrı’m” şeklinde tanıklıkta bulunur. Bundan dolayı “Şüpheci Tomas” olarak anılır yer yer. Yuhanna kısmında…