Aziz Tomas’ı Anıyoruz

Kilisede bugün İsa Mesih’in 12 takipçisinden biri olan Aziz Tomas’ı anıyoruz. İncil’in bütün kısımları ondan bahsetmesiyle birlikte Yuhanna onu “ikiz” diye adlandırır. Tomas, İsa Mesih dirilişinden bir hafta sonra dirildiğini kendisine kanıtladıktan sonra Mesih’e inandığı için kuşkuculuğuyla bilinir. Ardından Tomas “Rab’bim, Tanrı’m” şeklinde tanıklıkta bulunur. Bundan dolayı “Şüpheci Tomas” olarak anılır yer yer. Yuhanna kısmında “Ya Rab, senin nereye gideceğini bilmiyoruz, yolu nasıl bilebiliriz?” sorusunu Mesih’e sorar ve “Yol, ve gerçek yaşam Ben’im” (Yuhanna 14:5-6) cevabını alır. Kilise geleneğine göre Tomas Pentekost’tan sonra doğuya doğru giderek son durağını Hindistan’a olarak belirlemiştir ki bugün de Hindistan’da kendilerini “Aziz Tomas Hristiyanları” olarak çağıran bir grup vardır. Tomas inancı uğruna ölene kadar mızraklandı ve şehir düştü.

Dua Edelim: “Diri ve sonsuz Tanrı, öğrencin Tomas’ın inancını Mesih’in dirilişiyle pekiştirdin. Bizlere de yanından ayrılmamamız için böyle bir iman ver; tek Tanrı’da Kutsal Ruh ve seninle sonsuza dek yaşayan ve hüküm süren oğlun İsa Mesih’in adıyla” Amin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta
Yorumlar