Aziz Yakup’u Anıyoruz

Kilisede bugün Yuhanna’nın kardeşi Zebedi’nin oğlu Aziz Yakup’u yâd ediyoruz. Hizmetinin başlarındayken havarilik etmesi üzere İsa Mesih tarafından çağrılmıştı balıkçı Yakup.  Petrus ve Yuhanna ile birlikte on ikilerin liderlerindendi. Aynı zamanda Transfigürasyona da şahitlik etmişti. Söylenenlere göre iki kardeşinin en büyüğüydü. Elçilerin İşleri kitabında Yakup’un 1. Hirodes Agrippa tarafından kafa kesilmek suretiyle tahminen M.S 42-44…