Aziz Yakup’u Anıyoruz

Kilisede bugün Yuhanna’nın kardeşi Zebedi’nin oğlu Aziz Yakup’u yâd ediyoruz. Hizmetinin başlarındayken havarilik etmesi üzere İsa Mesih tarafından çağrılmıştı balıkçı Yakup.  Petrus ve Yuhanna ile birlikte on ikilerin liderlerindendi. Aynı zamanda Transfigürasyona da şahitlik etmişti. Söylenenlere göre iki kardeşinin en büyüğüydü. Elçilerin İşleri kitabında Yakup’un 1. Hirodes Agrippa tarafından kafa kesilmek suretiyle tahminen M.S 42-44 arasında idam edildiği yazar (Elçilerin İşleri 12:1-2). On ikilerden şehit olanlardan ilkiydi.

Dua Edelim: “Merhametli RAB’bimiz, hizmetkârın Yakup on ikilerin arasında oğlun İsa Mesih uğruna şehit olanların ilkiydi. Kendini inkâr etme ruhunu bütün kilise liderlerine ver ki dünyevi cazibelere kapılmadan yalnız tek Tanrı’da Kutsal Ruh ve seninle sonsuza dek yaşayan ve hüküm süren oğlun İsa Mesih’i takip etsinler” Âmin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta
Yorumlar