Aziz Yusuf’u Anıyoruz

İsa’nın üvey babası Aziz Yusuf anılır bugün kilisede. Yusuf, Meryem’e çocuğunu büyütmesi için imanla ettiği yardımlardan dolayı asırlarca övülmüştür. Meryem’in evlilikten önce rahminde bir çocuk olduğu öğrenildiğinde Yusuf, Tanrı’nın meleğin aracılığıyla verdiği emre uyarak onunla evlendi (Mattha 1:24). Kutsal Yazılar’da Matta ve Markos bölümlerinin ikisinde de Yusuf’un marangozluğuna ve İsa’nın da marangozun oğlu olarak çağrılmasına…