Aziz Yusuf’u Anıyoruz

İsa’nın üvey babası Aziz Yusuf anılır bugün kilisede. Yusuf, Meryem’e çocuğunu büyütmesi için imanla ettiği yardımlardan dolayı asırlarca övülmüştür. Meryem’in evlilikten önce rahminde bir çocuk olduğu öğrenildiğinde Yusuf, Tanrı’nın meleğin aracılığıyla verdiği emre uyarak onunla evlendi (Mattha 1:24). Kutsal Yazılar’da Matta ve Markos bölümlerinin ikisinde de Yusuf’un marangozluğuna ve İsa’nın da marangozun oğlu olarak çağrılmasına değinilir. Yusuf, Meryem’le İsa’yı Hirodes’in küçük çocuklar için çıkarmış olduğu ölüm fermanından koruyarak Mısır’a getirmiş, ardından da Nasıra’ya dönerek onlara kalacak bir yer vermişti. İsa Mesih 12 yaşlarındayken tapınakta kaybolduğu zaman son kez Yusuf’tan bahsedilir(Luka 2:41-51). İsa’nın koruyucu babası olduğundan iyi bir baba örneği olmuş, yetenekli marangozluğuyla anılmıştır.

Dua Edelim: “Yüce RAB, Davut’un soyundan Yusuf’u meydana getirerek insan bedeninde dünyaya gelen oğlun İsa Mesih’in koruyucu babası ve annesi Meryem’in kocası olmasını sağladın. Böyle imanlı bir örneği takip etme lütfunu bize sağla. Böylelikle senin öğütlerini dinleyelim, buyruklarını tutalım; tek Tanrı’da Kutsal Ruh ve seninle sonsuza dek yaşayan ve hüküm süren oğlun İsa Mesih’in adıyla” Amin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta
Yorumlar