Azize Helenay’ı Anıyoruz

Kilisede bugün Hristiyan bir hükümdar olan İmparator Konstantin ve annesi Helena’yı anıyoruz. Birinci Konstantin, MS 306’dan 337’ye kadar Roma imparatoru olarak hizmet etti. Bulutlarda parlayan bir haç düşünü gördükten sonra Hristiyan inancına bağlandı. Yönetimi zamanında Hristiyanlara yapılan zulüm 313’te Milano Fermanı’nın yazılmasının ardından durdu. İlerleyen yıllarda ise Hristiyan inancına imparatorlukla birlikte desteğini verdi. Konstantin, Kilise’nin…