Bakire Meryem’i Anıyoruz

Kilisede bugün İncil’de İsa Mesih’in hayatının en önemli zamanlarında yanında olduğundan dolayı birçok yerde sık sık bahsedilen annesi Meryem anılıyor. Tanrı’nın annesi olarak kilise tarafından birçok sebeple saygıyla anılır. Tanrı’nın Aden Bahçesi’nde Âdem ve Havva’ya verdiği vaadin yerine gelmesinde aracı olmuştur. “Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek,…