Bakire Meryem’i Anıyoruz

Kilisede bugün İncil’de İsa Mesih’in hayatının en önemli zamanlarında yanında olduğundan dolayı birçok yerde sık sık bahsedilen annesi Meryem anılıyor. Tanrı’nın annesi olarak kilise tarafından birçok sebeple saygıyla anılır. Tanrı’nın Aden Bahçesi’nde Âdem ve Havva’ya verdiği vaadin yerine gelmesinde aracı olmuştur. “Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, sen onun topuğuna saldıracaksın.” (Yaratılış. 3:15) Cebrail, İsa’nın müjdesini ona duyurduğu zaman Tanrı’nın iradesine alçakgönüllü bir biçimde itaatkârlık gösterdi. “Bana dediğin gibi olsun” (Luka 1:38) dedi. İsa Mesih’in doğumundan sonraki zaman gösterdiği imanlılık örneği de takdire değerdir çünkü “Tanrı’nın sözlerini” derin derin düşünerek yüreğinde saklıyordu” (Luka 2:19) Neler olup bittiğini anlamadığı zamanlar bile kalbindeki imana güvendi. Oğluna olan sadakatini Kana’da düğün şöleninde de gösterdi. “Size ne derse onu yapın.” (Yuhanna 2:5) Çarmıhının başında bile oğluna inancını yitirmedi. Kilise tarihine göre Aziz Yuhanna ile birlikte Efes’e gitti Meryem ve orada öldü.

Dua Edelim: “Ebedi RAB, sen Bakire Meryem’i oğlunun annesi olmak üzere seçtin. O’nun kanıyla aklanan bizlerin de senin krallığında Meryem’le aynı şerefe nail olmasını sağla; tek Tanrı’da Kutsal Ruh ve seninle sonsuza dek yaşayan ve hüküm süren oğlun İsa Mesih’in aracılığıyla” Âmin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta
Yorumlar