Daniel, Şadrak, Meşak Ve Yahudalı Abednego’yu

Kilisede bugün Peygamber Daniel ve üç genç anılıyor. Daniel, Şadrak, Meşak, ve Yahudalı Abednego sürgün için Babil ülkesine gönderilmişlerdi. Pagan putçuluğunun bir parçası olmayı reddederek Tanrı’ya sadık kaldılar. Bu sebeple bu üç genç kızgın ateşlere atılmalarına rağmen Tanrı tarafından kurtartılmışlardır (Daniel 3). Aynı şekilde Daniel de aslanların inine atılmasına rağmen Tanrı aslanların ağzını bağlamış ve…