Daniel, Şadrak, Meşak Ve Yahudalı Abednego’yu

Kilisede bugün Peygamber Daniel ve üç genç anılıyor. Daniel, Şadrak, Meşak, ve Yahudalı Abednego sürgün için Babil ülkesine gönderilmişlerdi. Pagan putçuluğunun bir parçası olmayı reddederek Tanrı’ya sadık kaldılar. Bu sebeple bu üç genç kızgın ateşlere atılmalarına rağmen Tanrı tarafından kurtartılmışlardır (Daniel 3). Aynı şekilde Daniel de aslanların inine atılmasına rağmen Tanrı aslanların ağzını bağlamış ve onu kurtarmıştır. Nihayetinde bu dörtlünün Tanrı tarafından kutsandıkları anlaşılmış, Babilliler tarafından desteklenmişlerdi. Daniel’in Tanrı tarafından bahşedilen rüya yorumlama yeteneği vardı; bundan dolayı da birbiri ardından gelen iki Babil kralına hizmette bulundu. Aynı zamanda son zamanlarla ilgili görüler de görmüştü ki zaten Kutsal Kitap’ın Daniel kısmında yazar.

Dua Edelim: “Göksel Baba’mız, Daniel’i aslanların ininden kurtardığın gibi üç genci de kızgın ateşlerden çıkardın bir meleğinin aracılığıyla. Şimdi de bizleri bütün düşmanlarımızı kendi kanıyla yok ederek günahlarımızı ortadan kaldıran ve senin temiz kuzun olan oğlun İsa Mesih’in, Yahuda Aslanı’nın huzurunda kurtar. Kutsal Ruh ve seninle sonsuza dek yaşayan ve hüküm süren oğlun İsa Mesih’in adıyla” Amin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta
Yorumlar