Elişa Peygamber’i Anıyoruz

Kilisede bugün peygamber Elişa anılıyor. Kendisi Şafat’ın oğlu olup İsakar kabilesindendi. M.Ö 849-786 arası Kuzey İsrail krallığında Tanrı adına peygamberlik yapmıştır. Kendinden önceki peygamber İlyas Elişa’yı eğitmiş, ardından da İlyas onun gözleri önünde göklere alınmıştır. Elişa siyasi yaşamda da aktifti. Krallık zamanında birçok mucizeler gösterdi; örneğin Suriyeli kumandan Naaman’ı cüzzamdan iyileştirdi. Elişa’nın anlamı “Tanrı benim…