Elişa Peygamber’i Anıyoruz

Kilisede bugün peygamber Elişa anılıyor. Kendisi Şafat’ın oğlu olup İsakar kabilesindendi. M.Ö 849-786 arası Kuzey İsrail krallığında Tanrı adına peygamberlik yapmıştır. Kendinden önceki peygamber İlyas Elişa’yı eğitmiş, ardından da İlyas onun gözleri önünde göklere alınmıştır. Elişa siyasi yaşamda da aktifti. Krallık zamanında birçok mucizeler gösterdi; örneğin Suriyeli kumandan Naaman’ı cüzzamdan iyileştirdi. Elişa’nın anlamı “Tanrı benim kurtuluşumdur” demektir ki bütün yaşamı boyunca zaten buna vurgu yaparak insanların Baal denilen puta tapmasını eleştirdi.

Dua Edelim: “Göklerdeki Baba’mız RAB Tanrı, peygamberin Elişa aracılığıyla insanlara doğru imanı mucizeler yoluyla gösterdin. Kilisenin de oğlun İsa Mesih’te, öğretisi ve mucizeleri müjdenin ve sakramentlerin ışığında dünyanın sonuna kadar devam edecek olan son zamanlar peygamberini görmesini sağla; Rab’bimiz İsa Mesih aracılığıyla” Âmin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta
Yorumlar