Epifanya’yı Kutluyoruz

Kilise’de bugün Rab’bimiz İsa Mesih’in Epifanya’sını kutluyoruz. Epifanya bayramı belli bir olayı temel almaz; Beytlehem’de doğan bir çocuğun dünya tarafından Tanrı olarak tanındığı fikri ve gerçeğine odaklanır. Nitekim de Epifanya kelimesi “vahiy” veya “bir gerçeğin açığa çıkarılması” anlamlarına gelir. Tanrı insan bedenini alır ve Epifanya’da İsa Mesih Tanrı olarak kabul edilir. Üçlü birliğin açığa çıkması(Vaftizinde…