Hezekiel Peygamberi Anıyoruz

Kilisede bugün Babil sürgünü sırasında Tanrı tarafından peygamberlik etmek üzere görevlendirilmiş bir kâhin olan Hezekiel anılıyor. Hezekiel de diğer binlerce vatandaş gibi Kral Nabukadnezar’ın emriyle Yahudiye Kralı ile birlikte Yahudiye’den Babil’e getirilmiştir. Peygamberlik ettiği süre zarfında Tanrı’nın kutsallığına vurgu yaparak tapınakla ilgili betimlemeler yapmıştır. M.Ö 593’ten beri Yeruşalim tapınağının yıkılacağı haberini vermişti ki 586’da vuku…