Hezekiel Peygamberi Anıyoruz

Kilisede bugün Babil sürgünü sırasında Tanrı tarafından peygamberlik etmek üzere görevlendirilmiş bir kâhin olan Hezekiel anılıyor. Hezekiel de diğer binlerce vatandaş gibi Kral Nabukadnezar’ın emriyle Yahudiye Kralı ile birlikte Yahudiye’den Babil’e getirilmiştir. Peygamberlik ettiği süre zarfında Tanrı’nın kutsallığına vurgu yaparak tapınakla ilgili betimlemeler yapmıştır. M.Ö 593’ten beri Yeruşalim tapınağının yıkılacağı haberini vermişti ki 586’da vuku buldu. Aynı zamanda İsrail’i çevreleyen 7 ulusa da Tanrı’nın adil yargı götüreceğini söyledi. İsrail’liler ve Yahudiye’liler olduğu kadar diğer uluslara da günahları için ceza verilecekti. Tapınağın yıkılışından sonra ise Hezekiel’in mesajları umut veren rahatlatıcı sözler oldu. Nitekim Tanrı halkı’nın yeniden toparlanması ve Mesiyanik krallık müjdesi Hezekiel aracılığıyla gelmişti.

Dua Edelim: “RAB Tanrı, Göksel Baba’mız, peygamberin Hezekiel vasıtasıyla halkına doğru imanı göstererek mucizelerinle günahlı dünya insanına mükemmel varlığını belli ettin.  Kilisenin de oğlun İsa Mesih’te, öğretisi ve mucizeleri müjdenin ve sakramentlerin ışığında dünyanın sonuna kadar devam edecek olan son zamanlar peygamberini görmesini sağla; Rab’bimiz İsa Mesih aracılığıyla” Âmin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta
Yorumlar