İbrahim Peygamberi Anıyoruz

Kilise 9 Ekim’de Eski Antlaşma büyüklerinden İbrahim’i anıyor. İbrahim, Tanrı tarafından kendisine ve torunlarına vaat edilen yeni bir ülkeye çağrıldı. Tanrı, kendisinden büyük bir ulus yapmak için İbrahim ile bir antlaşma yaptı (Yaratılış 12). Kendisi 100, karısı Sara 90 yaşındayken, Tanrı İbrahim’e vaat ettiği oğlu İshak’ı verdi. Tanrı İbrahim’den İshak’ı feda etmesini istediğinde Tanrı’ya itaat…