İbrahim Peygamberi Anıyoruz

Kilise 9 Ekim’de Eski Antlaşma büyüklerinden İbrahim’i anıyor. İbrahim, Tanrı tarafından kendisine ve torunlarına vaat edilen yeni bir ülkeye çağrıldı. Tanrı, kendisinden büyük bir ulus yapmak için İbrahim ile bir antlaşma yaptı (Yaratılış 12). Kendisi 100, karısı Sara 90 yaşındayken, Tanrı İbrahim’e vaat ettiği oğlu İshak’ı verdi. Tanrı İbrahim’den İshak’ı feda etmesini istediğinde Tanrı’ya itaat ile bu emri gerçekleştirmeye koyuldu. Son dakikada RAB ona bir koç gönderdi (Yaratılış 22: 1-19). Bu olay aslında Tanrı’nın kendi oğlu İsa Mesih’i kurban etmesinin bir tür önizlemesidir.

Dua Edelim: “RAB Tanrı, göksel Baba’mız, sen İbrahim’den büyük bir ulus yaratacağının sözünü verdin. Onu Kenan ülkesine yönettin. Onunla kan akıtarak bir antlaşma yaptın. İbrahim’le yaptığın anlaşmada İsa Mesih’i görmemizi sağla öyle ki oğlun Mesih’in çarmıhta akıttığı kutsal kanıyla yeni bir anlaşma yaptın. Yeni Antlaşma kadehini oğlun Mesih aracılığıyla bizlere sundun. Sen, oğlun İsa vve Kutsal Ruh’tan oluşan tek Tanrı’ya şan ve şeref olsun” Âmin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta
Yorumlar