İlyas Peygamberi Anıyoruz

Kilisede bugün ismi “RAB benim Tanrı’mdır” anlamına gelen peygamber İlyas anılıyor. İlyas M.Ö 874-853 arası hüküm süren Kral Ahav döneminde İsrail Krallığı’nda peygamberlik etmiştir. Ahav, pagan karısı İzabel’in etkisinde kalarak Baal adı verilen puta tapınmayı yasal hale getirmiştir. Bunun yanı sıra İsrael’in Tanrı’sına olan ibadetleri de örtbas etmek istiyordu. İlyas’ın çağrısı Ahav, İzabel ve bütün…