İlyas Peygamberi Anıyoruz

Kilisede bugün ismi “RAB benim Tanrı’mdır” anlamına gelen peygamber İlyas anılıyor. İlyas M.Ö 874-853 arası hüküm süren Kral Ahav döneminde İsrail Krallığı’nda peygamberlik etmiştir. Ahav, pagan karısı İzabel’in etkisinde kalarak Baal adı verilen puta tapınmayı yasal hale getirmiştir. Bunun yanı sıra İsrael’in Tanrı’sına olan ibadetleri de örtbas etmek istiyordu. İlyas’ın çağrısı Ahav, İzabel ve bütün Kuzey İsrail halkını paganlıktan Tanrı’ya geri döndürmekti. İlyas çölde yaşayarak devetüyünden kıyafet giyiyordu. Gösterdiği mucizelerden de anlaşıldığı gibi sözleri güçlüydü İlyas’ın. Görevini bitirdikten sonra Tanrı tarafından göklere alındığına şahit olan Elişa geçti yerine. Ardından Malaki İlyas’ın Mesih gelmeden geleceği haberini verdi ki Vaftizci Yahya ile gerçekleşti bu haber.

Dua Edelim: “RAB Tanrı, Göksel Baba’mız, peygamberin İlyas vasıtasıyla halkına doğru imanı göstererek mucizelerinle günahlı dünya insanına mükemmel varlığını belli ettin.  Kilisenin de oğlun İsa Mesih’te, öğretisi ve mucizeleri müjdenin ve sakramentlerin ışığında dünyanın sonuna kadar devam edecek olan son zamanlar peygamberini görmesini sağla; Rab’bimiz İsa Mesih aracılığıyla” Âmin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta
Yorumlar